Vzhledem k tomu, že barvy společně s čakrami a transformací obran (zranění z dětství) tvoří „červenou niť“ celého studia, budeme jim věnovat zvýšenou pozornost.

Zjistíte si, co s Vámi jednotlivé barvy „dělají“, které barvy žijete, a které odmítáte. Budeme jim věnovat hodně času vědomě i skrytě - se zaměřením na prožitek. Daná barva a s ní spojená témata budou zakomponovány do celého modulu. Eva Reslerová má úžasný cit pro vnímání potřeb a klíčových témat skupiny v daný okamžik. I následující povídání o barvách vznikla při naladění se na první cyklus Cesty ke Světlu. Témata v nich ukrytá jsou stále aktuální s každou další skupinou, a přestože Eva vždy něco přidá, jasný záměr zůstává.

Po kliknutí na růži se objeví nástin nejdůležitějších témat spojených s danou barvou, jak je cítí právě Eva Reslerová, která nás vždy přijede na danou barvu naladit pomocí cvičení, meditací a povídání. Po prožití jejích témat nám nabídne “ partnerskou barvu“ (s podobným tématem, ale o trochu vyšší vibrací) , která nám pomůže daná témata prohloubit, dočistit a projasnit.
 

červená

růžová

oranžová

korálová

žlutá
         

zlatá

zelená

modrá

tyrkysová

královská modrá
         

fialová

bílá-čirá

olivová

purpurová

duhová
 
© 2006 Darja Havelková   Webdesign | GraphicWork