V průběhu celého cyklu vás budeme zahrnovat prožitky, informacemi a souvislostmi, které budete moci přijmout jako dary do svého života.

Jak se ke svým darům dostaneme?
Zkusíme propojit člověka všemi směry a nalézt spojitost mezi zdánlivými opaky a to, co je v nás skryté či „zamrzlé“ dostaneme na povrch, abychom to mohli v životě využít..

 • Vnímáním polarit a jejich spojení:
 • Západ x Východ, jang x jin, mužské x ženské, rozum x cit
  • struktura, řád, logické myšlení, tělo a forma x otevřenost, intuice, duše a obsah
 • Vertikálně – po jednotlivých čakrách a barvách
 • Dokola a skrz – jednotlivé vrstvy aury – procítění, techniky ošetření, vznik a projev onemocnění
 • Horizontálně – pravá a levá = partnerství
 • Zevnitř ven = 4 dimenze lidské bytosti a CST, vnitřní dítě
 • Léčení časové linie = charakterové struktury, porod ve vodě, prenatální masáž
 • <
 • Ukotvení nahoře a dole – andělé, boží vedení a uzemnění, hara linie
 • Střed růžice – propojení všeho = srdce spojení jednoty a polarity = partnerství
 • Vnímáním všemi smysly – zrak, čich a dotek, od 5. čakry i sluch a vyšší smyslové vnímání, chuť průběžně
 • Uměním použít ve správný čas tu „pravou“ metodu ve „správné“ úrovni
 • Necháme se „ošetřovat“ – dávat pozornost sobě, vnímat se, dělat si dobře
 • Rozšiřováním vědomí, změnami postojů a vzorců chování – viz výše, plus archetypy, konstelace, meditace – vše spojené s prožitky
Vize školy – pomoci nalézt Dar Já a s ním související nejvyšší hodnoty
 • Pravda = vztah k sobě, důvěra v nejvyšší a nejčistší ideály, hodnoty
 • Víra = vztah k Bohu, důvěra v běh života
 • Láska = vztah k ostatním, důvěra v kontakt, ve vztah
Co vám naším způsobem výuky předáme?
 • Hravost a radost
 • Být sám sebou i vnímat druhé
 • Otevření se přicházejícím informacím a vjemům
 • Nalezení osobní síly
 • Hloubka i lehkost
 • Tolerance
 • Otevřené srdce
 • Pružnost
 • Nadhled i prožitek
  Dary a hodnoty, které vám předáme a vy je můžete i po absolvování školy využít ve svém životě
Co vám absolvování DHS přinese?
 • Vědomí sebe sama
 • Schopnost naslouchání
 • Pomoci druhým
 • Jasně komunikovat
 • Znát své hranice – stát si za svým
 • Znát svoji hodnotu
 • Ovládat široký rejstřík technik a možností, jak pracovat se sebou i s druhými
  Dary, které dostanete a je na vás, co s nimi uděláte
Co se naučíte
 • Práci s tělem a energií – techniky ve všech vrstvách aury, kranio-sakrální techniky, techniky v rovině záměru
 • Rozpoznat, porozumět a léčit zranění z dětství
 • Být vědomější a bdělejší
 • Propojit různé systémy se situacemi v životě
Čím se stanete?
Posly světla, kteří pomáhají vědomě šířit světlo dál mezi ostatní......
 
© 2006 Darja Havelková   Webdesign | GraphicWork