Vznikla ze tří hlavních důvodů
  1. Vyléčit a uzdravit sami sebe. Tím, že se pravdivě a otevřeně podíváme, jak jsme sami se sebou v kontaktu na všech úrovních, můžeme přijmout zodpovědnost sami za sebe a rozhodnout se žít zdravý a spokojený život. Spousta cvičení a léčitelských technik nám v tom pomůže. Dokonce můžeme přijmout energetickou kvalitu každé úrovně do svého života.
  2. Znalosti zapojit do každodenního života. Přijmeme-li informace z každé úrovně do svého buněčného vědomí, pak se může vše, co se předtím jevilo jako ezoterické, stát součástí našeho života a nic tajemného a vzdáleného na tom nebude. Získané informace a dovednosti budete moci využít v práci, v rodině, ve vztazích, skutečně v jakékoli situaci vašeho života
  3. Zvýšit si kvalifikaci. Naučíte se spoustu léčitelských technik, které budete moci uplatnit ve své již rozběhlé soukromé praxi, případně na své známé a příbuzné anebo se aspoň sejít se svými spolužáky a „healing“ si vzájemně vyměnit.

Darja Healing School
Dar já = hlavní záměr celého projektu je najít sami sebe, přijít k sobě. Jedině tak můžeme pochopit a přijmout druhé. Pokud nenajdeme a nepřijmeme sami sebe, nedokážeme to s nikým na celém světě.
  • Projdeme si řadou technik a cvičení, které vám pomohou v péči o sebe sama, pokusíte se projít vlastní obranou, která nám znemožňuje kontakt s vlastním Já. Až projdeme tím, co se skrývá v temnotě, co nechceme sami vidět – nižší Já, budeme se moci kontaktovat se svým Vyšším Já, se světelnými bytostmi a vnímat jejich poselství.
  • Hledáme důvěru – v život, v sebe sama a také v ostatní.

Healing = když budete mít odvahu ponořit se ke svým zraněním z dětství, dostanete dar v podobě možnosti uzdravení, zahojení těchto zranění. V každém bloku se minimálně dvakrát necháte ošetřovat probíranými technikami. Pokud bude potřeba, můžete si dojít na soukromé ošetření dané techniky. Toto uzdravení se nebude týkat pouze těla, ale i mysli a duše. Budete si moci zkontrolovat své pokroky v udržení jednotlivých barevných vrstev i stav svých čaker na aura video systému.

Anglické slovo lépe než český překlad vystihuje potenciál významu slova
Healing = hojivý, léčivý, ulevující, uzdravující - léčení, léčitelské techniky
Heal = dostat se z, vyléčit se z (-emocionální újmy, zlomené srdce)
= zahojit se, zacelit se, vyléčit se
= urovnat, smířit, překonat (např. rodinné rozepře)

School = celý systém je ucelený, strukturovaný, jde se krok za krokem každým stupněm. Projdete uceleným vzděláním spojeným s prožitkem všech dimenzí lidské bytosti. Školu připomíná i systém domácích úkolů. Praktici, kteří si rozšiřují svůj „záběr“ se snad domácí přípravou budou zabývat zodpovědně. Jste-li v kurzu především kvůli sobě, je to zcela na Vás. Povinná budou ošetření probíraných technik a nezbytně nutná teorie k tomu, abyste mohli pokračovat celým programem. Jednotlivá ošetření si budete navzájem předávat, takže bude příjemné, když celá skupina udrží kvalitu jednotlivých energetických vibrací.

Co Vás s námi čeká?
Na nic si nehrajeme, neděláme z ničeho „vědu“ – když si něco sami prožijete, nepotřebujete k tomu vědecké důkazy a ani spoustu teorie, vysvětlování a přesvědčování – sami si to vyzkoušíte a budete moci pustit informace do svého života. Neočekávejte ani „americký“ nadnesený profesionální výklad, ani to, že jsme my nebo Vy nebo systém jedineční – bohužel tím ani naše ani Vaše ego živit nebudeme. Na druhou stranu se ovšem netěšte ani na „lítání“ v mimozemských výšinách, protože vám poměrně často budeme házet kotvu a připomínat jistotu uzemnění . Jsme si vědomi, že mysl má své místo ve spojení těla a ducha, takže budeme pracovat i na rovině mysli a jejích obranných systémů. Řada učitelů má i akademické vzdělání, takže víme, kde jsou přednosti i slabiny této úrovně.

Certifikát: na konci celého výcviku/kurzu získáte certifikát společně s rozepsáním absolvovaného počtu hodin. Přestože tento certifikát (stejně jako certifikát většiny „alternativních“ kurzů) nemá žádnou státní platnost a neopravňuje Vás k práci ve zdravotnictví, je kurz strukturován tak, aby v případě posunu systému ve školství a zdravotnictví, v budoucnu nějakou platnost mít mohl

 
 
© 2006 Darja Havelková   Webdesign | GraphicWork