Nový formát Cesty ke světlu s podtitulem Cesta partnerství.

Na podzim 2013 jsme vyladili Cestu ke světlu do nové podoby. Původní záměr projít cestu čakrami, barvami, zraněními v dětství a následnými obranami a naučit se i prožít spoustu léčivých technik na daných úrovních zůstává.

Po zkušenostech s novou cestou partnerství její součástí zůstávají i 1 - 2 moduly ve vodě, takže absolventi mohli/mohou nestartovat dráhu praktika Aquahealing®.

Cesta partnerství spočívá v propojení 2 energetických center během 1 modulu a ve vyrovnání jejich kvalit. Závěrečný modul je spojen s integrací v srdci.

Nový běh začne až na podzim 2018, zatím máte možnost se účastnit úvodního modulu Ruce světla, kde zjistíte, zda je to pro Vás to pravé. Případně vyzkoušejte i vycentrování při práci s tělem na Základním kurzu shiatsu nebo terapii ve vodě Aquahealing. To vše jsou pevné základní stavební kameny, které mohou velice prospět Vašemu zdraví, postojům i rozšířit rejstřík nových technik a vnímání.

Cestu partnerství tvoří 5 modulů (4 na suchu a 1 ve vodě) s možností rozšíření dle přání a potřeb.

Pro inspiraci fotografie z modulu ve vodě

Facebook - Cesta partnerství

 
   
© 2006 Darja Havelková   Webdesign | GraphicWork