Podmínky studia
DHS je otevřena všem zájemcům z řad veřejnosti. Na úvodním semináři se můžete seznámit s metodou výuky i s naším přístupem a poté se rozhodnout, zda chcete pokračovat. Neklademe Vám žádné podmínky, zda se rozhodnete pokračovat je pouze na Vás. V průběhu celého cyklu existuje však několik zásad, které je třeba dodržet.

Pro všechny:

Pro všechny, kteří chtějí získat závěrečný certifikát a tuto „práci se světlem“ nabízet veřejnosti:

  • Doporučeno minimálně 5 ošetření od profesionálních praktiků (podrobnosti se dozvíte na kurzu)
  • Zhotovit písemné i praktické domácí úkoly (včetně zápisů min. 30 ošetřovacích protokolů)
  • Doporučeno absolvovat seminář anatomie a fyziologie se zaměřením na buňku, stavbu a funkce orgánů i opěrných soustav a stavbu a funkci kranio-sakrálního systému (není zahrnuto v ceně kurzu, záleží na individuálních potřebách anatomických znalostí, můžete prokázat předchozí absolvování anatomie a fyziologie).
  • Napsat test z probrané látky (2 x za celý cyklus)
  • Úspěšně projít každou z probíraných technik - supervize na učiteli (vzájemně se můžete doučovat, případně být přezkoušeni)
 
 
© 2006 Darja Havelková   Webdesign | GraphicWork