Termíny: RUCE SVĚTLA
  • 12. – 15. 9. 2013
  • 13. - 16. 3. 2014
Termíny: CESTA KE SVĚTLU IV – Partnerství (celkem 5 modulů)
  • 20.-22.9.2013 (pokročilí ve vodě, cca polovina skupiny) 10.-13.10.2013,(úvod souš), 22.-24.11.2013 (začátečníci ve vodě, cca polovina), 13.-16.2.,2014, 1.-4.5.2014 a 19.-22.6.2014
 

Cena: 4 500,- Kč za modul (absolventi DSS a DHS 4 100,- Kč za modul)
Při platbě všech 5 modulů sleva 10% - celková cena 20 250,-Kč (absolventi DHS a DSS 18 500,-Kč)

pro porovnání cena v zahraničí za podobný formát s méně informacemi i prožitky = 12 000,-Kč za jeden modul

Plus jídlo a ubytování 1290,- Kč (moduly ve vodě o něco více za pobyt a stravu).

Každý modul zahrnuje cca 30 hodin výuky.

Počet účastníků je limitován.

Při naplnění kapacity vyzveme všechny předběžně přihlášené k úhradě nevratné zálohy, abychom věděli skutečný počet obsazených míst.

 
V neděli končíme obědem, abyste ještě měli čas vše s čím jsme pracovali integrovat, „aklimatizovat se“ a mohli v klidu druhý den do práce.

Celkový počet hodin: 150 hodin (zahrnuje i domácí přípravu či praktická ošetření).
 
 
© 2006 Darja Havelková   Webdesign | GraphicWork