Tarotová karta 0: Blázen

Ten, kdo kráčí beze strachu.

Klíčová slova: následovat volání srdce, kvantový skok do větší svobody, naslouchat vnitřní pravdě, překonat strach, otevřenost, důvěra, nezávislost, tvořivost

Člověka, jenž odvážně následuje volání svého srdce, neustále kouše tygr strachu. On mu však nepřikládá žádný význam, takže strach ztrácí svou sílu. Jeho pohled zůstává upřen stále vpřed a skok do nově svobody je možný. Blázen ti ukazuje možnost vnitřní svobody, která je absolutní. Opravdová vnitřní pravda je také nejvyšším vědomím = „osvícení“ či „konečné osvobození“. Svoboda Blázna sahá až ke stupni probuzení k sobě samému, stupni osvíceného vědomí.

Odkaz: Vše, co nás zbavuje svobody a stává se závislostí, není ničím jiným než náhražkou vnitřního naplnění, uvolněného, osvobozeného spočinutí v sobě samém.

Afirmace: Následuji teď hlas svého srdce. S důvěrou jdu tam, kam mne volá a vede.

 
« Zpět na balíček karet
 
© 2006 Darja Havelková   Webdesign | GraphicWork