FIALOVÁ
 
je barvou sjednocení
Fialová barva v sobě obsahuje dvě barvy ve stejném poměru: červenou - mateřskou, zemskou energii se všemi jejími základními aspekty přežití a života na Zemi:
a modrou - otcovskou, vzdušnou, umožňující nám komunikaci ducha a pozvedávající naši duší k výšinám.

Ve fialové barvě se tyto aspekty - zdánlivě neslučitelné - spojují a  proměňují celou naší osobnosti na všech úrovních.
Fialová barva nám umožňuje transformaci - svým fialovým plamenem  způsobuje přeměnu našich "negativních" vlastností a postojů a jejich přijetím nám umožňuje stávat se zralejším a zodpovědnějším člověkem..
Jednoduše řečeno fialová barva nám umožňuje dospět - opustit své naučené vzorce chování a převzaté modely myšlení, které nás činí obětmi nebo viníky, vzdát se věčného posuzování ostatních i sebe, přestat rozlišovat na "dobré" a "zlé" a uvědomit si, že všechny tyto myšlenky vznikají pouze v naší mysli a nevyjadřují a ani nemohou skutečnost...

Fialová barva sjednocuje a slučuje všechno a ve všem...... spojuje nebe se zemí /červená a modrá/ - umožňuje nám postavit se nohama pevně na zem a vztáhnout ruce k nebi...spojuje levou a pravou / ženskou a mužskou část/.... logiku a intuci, dávání a přijímání, činnost a akceptaci....umožňuje nám vidět, že polarity neboli krajnosti jsou jen zdánlivé protiklady....jsou to jen opačné póly téhož.... láska-nenávist, odvaha-strach, bohatství-chudoba.....
Uvědoměním a přijetím této skutečnosti docházíme k poznání, že my sami jsme tvůrci ... a to je alchymistický fialový proces přeměny - přestáváme obviňovat druhé, hledat příčinu našich neúspěchu a zklamání v druhých, uvědomujeme si, že  jsme spolutvůrci svého života... Nikdo si k nám nedovolí nic co mu nedovolíme my sami... svými myšlenkami přitahujeme určité zkušenosti, uvědomíme si sílu našich myšlenek, ale také skutečnost, že způsob svého myšlení máme ve svých rukou... nemusíme stále opakovat naučené a překonané - je na nás abychom učinili inventuru své mysli... odložili nepotřebné a přežité a vyčistili svou mysl natolik abychom dovolili přijít novému...

Fialová nás učí o umírání a znovuzrození - za svůj život mnohokrát umíráme, každá změna, kterou učiníme je malou smrtí - učíme se pouštět a opouštět, ale především odpouštět, všechno a všem...abychom na konci své pozemské pouti mohli odejít smíření se světem a sami se sebou... Fialová nám ukazuje, že naše touhy, přání a chtění jsou často výplodem našeho nižšího já a našeho způsobu myšlení...- dokážeme-li se naladit na vyšší vibrace - vibrace lásky - zjistíme, že spousty našich přání jsou zbytečná...velice se nám při tomto procesu očišťování uleví - zjistíme, že k tomu abychom žili šťastný život potřebujeme mnohem méně, než jsme si mysleli.... pokud tímto procesem postupného očišťování budeme procházet častěji a pravidelně - budeme se lépe smiřovat sami se sebou, se svým osudem, s ostatními lidmi a čím dál víc si budeme uvědomovat, že všichni jsme jedno... a všichni jsme vším... Budeme schopni v ostatních vidět zrcadlo sebe samých a v sobě zrcadlo druhých... umožní nám to všechny situace, které k nám přicházejí pozorovat a nebrat si je osobně....Přestaneme s druhými soutěžit... porovnávat se, kdo je lepší, kdo je dál, kdo výš... uvědomíme si svou jedinečnost a jedinečnost ostatních... uvědomíme si, že každá bytost má na Zemi svůj úkol.... nenahraditelný a neopakovatelný.... začneme si vážit všeho a všech.... protože ve všem a ve všech můžeme spatřit, budeme-li, chtít paprsek světla…..

Fialová barva náš učí poctivosti, učí nás abychom byli poctiví sami sobě...m noho utrpení si způsobujeme nesprávným myšlením / žlutá/ - umožňuje nám pravdivě se podívat na naše skutečné záměry, na naše skutečné pohnutky... je to velmi obtížné, ale zároveň velmi osvobozující - nežádá se po nás abychom byli sami sobě soudci a kritiky, ale abychom  sami sobě nelhali - abychom se zbavili všech iluzí o sobě..... a přijali sami sebe bez posuzování a odsuzování...za kterým stojí touha po dokonalosti .... abychom si uvědomili, že jsme lidé a člověk není a nemůže být dokonalý, není to jeho úkolem a ani v jeho možnostech... abychom si uvědomili a přijali skutečnost, že jsme Děti - děti hvězd.... tápající, hledající... a abychom sami sebe přijali takové jací jsme... s naší minulostí.... s našimi chybami a abychom to učinili teď hned...a stali se sami sobě milujícími rodiči.... sjednocením červeného /růžového/ aspektu s modrým - dojdeme k fialové.... a můžeme vykročit bez obav a s láskou vstříc ostatním lidským bytostem .... které stejně jako my, čekají na lásku a přijetí....
 

červená

růžová

oranžová

korálová

žlutá
         

zlatá

zelená

modrá

tyrkysová

královská modrá
         

fialová

bílá-čirá

olivová

purpurová

duhová
 
© 2006 Darja Havelková   Webdesign | GraphicWork