MODRÁ
 
 • vyšší vůle, první barevný paprsek, který přichází na zem – před naším narozením
  • jsme součástí něčeho vyššího, při narození to zapomínáme
 • naše vůle v konfliktu s vyšší vůlí – nevidíme soulad
 • bolesti C a C- Th páteře a krku – konflikt naší a vyšší vůle
 • problémy se štítnou žlázou – snížená funkce – když se neprosadíme
 • hyperfunkce – když se prosazujeme přespříliš
 • modrá – říkám, co si myslím, naslouchám = komunikuji, rovnocenné s mluvením
  • naslouchat sobě i druhým
 • modrá – je most – mezi nahoře i dole
 • k duchovnímu spojení
  • - mezi životem a smrtí modrá ulevuje umírajícím i při porodu
 • živel – éter
 • s nádechem přijímám boží dech
 • modrá – barva změny, schopnost nechat staré odplynout
 • při uvíznutí v minulosti – dokážu to pak pustit
  • nenechám plynout řeku = zadržuji x nebo tlačím změnu – uspěchávám věci
  • mělo by to být tak, že vždy připraven
 • 5. čakra – obvykle neprobuzená, neotevřená (Země a my řešíme zelenou)
 • modrou k sobě musíme nechat jedině přijít, nelze si to vynutit
 • 5. čakra – komunikace s vyšším x útěk nahoru
  • komunikace pozemská x touha po „klidu“, mít věci pod kontrolou, neochota ke změně
 • modrá – vztah k autoritám – k mužské i ženské autoritě
  • Země – z vesmíru vypadá modrá = zde ji přiřazujeme červenou barvu (půda, zemské jádro, 1. čakra)
  • Panna Marie – její barva je růžová – bezpodmínečná láska, ale roucho nosí modré
 • modrá = klid mysli
 • autorita – podvolit se = vzdát se své sebedůvěry, víry v sebe, ve prospěch jiných
  • sám sobě být autoritou – je též nutné
 • modrá - nechat věci k sobě přijít, netlačit
  • dělat vše podle svých možností na maximum a být připraven – pak mi může být shůry dáno, když nic shůry nepřichází, tak nečekat věčně, ale zůstat aktivní, sám něco změnit
 • modrá – touha po nezávislosti – pozor na závislost na nezávislosti
  • nutno zachovat si samostatnost, ale zároveň spolupracovat
  • (modrá je naproti oranžové – závislosti!!)
  • nezávislost = znamená vše si obstarat sám – určitá samota z toho plyne
  • modrá je barva meditace, mentálního klidu (mniši nosí komplementární oranžovou)
  • modrá je barva víry a důvěry ve vyšší vedení „Buď vůle Tvá“ „Chcete-li kráčet po vodách, musíte vystoupit z lodi“ název knihy
 

červená

růžová

oranžová

korálová

žlutá
         

zlatá

zelená

modrá

tyrkysová

královská modrá
         

fialová

bílá-čirá

olivová

purpurová

duhová
 
© 2006 Darja Havelková   Webdesign | GraphicWork